Cancervården nr 1 2010

Cancervården nr 12010Välkomna till ett nytt och förhoppningsvis spännande och läsvärt år med Cancervården som i första numret har ”Målriktad behandling – möjlighet och utmaning för patienter och personal” som huvudtema. Jonas Berg och Clementine Molin ger oss en gedigen beskrivning om utvecklingen och användningen av dessa läkemedel. Vad de betytt för behandling av cancerpatienter och vilken roll och ansvarsområde detta är för oss sjuksköterskor.
Vi får också ta del av två intressanta kunskapsutvecklingsprojekt som kommit till på initiativ av de Targetutbildningar som har ägt rum runt om i landet på initiativ av EONS och arrangerats av Sjuksköterskor i Cancervård.

Tidningen har genomgått en del förändringar till i år. Dels har vi stramat upp layouten något, dels kommer vi som nya stående inslag att ha med en krönikör och ett porträtt i varje nummer. Först ut som krönikör är Ania Willman, ordförande i SSF och professor i Vårdvetenskap och först ut att porträtteras är Birgit Rasmussen, professor i Omvårdnad vid Umeå Universitet.

Svensk sjuksköterskeförening (SSF) fyller 100 år i år och det kommer vi att uppmärksamma på olika sätt. I detta nummer kan du läsa ett reportage om hur utvecklingen av professionen gått som en röd tråd genom åren och om framtida visioner. Missa inte heller de intressanta rapporterna från utbildningsdagen i bildhantering inom radioterapi och den 3:e nationella Sarkomdagen.

Nästa nummer av Cancervården kommer du att kunna läsa mer om 100-årsjubileet, dessutom om patienter som genomgår kombinationsbehandlingar och får strål- inducerade biverkningar.

Vi önskar er intressant och givande läsning och ser fram emot ett spännande år med Cancervården!
Diana Lindén, Redaktör

Ladda hem hela numret av Cancervården nr 1 2010 här.