Cancervården nr 2 2010

Cancervarden Nr 2 2010Välkomna till ett nytt nummer av Cancervården! I det här numret får vi bl a ta del av artiklar kring temat ”Patienter som genomgår kombinationsbehandlingar och får strålinducerade biverkningar”. 

Karin Lundgren, onkologisjuksköterska, har varit med och byggt upp en sjuksköterskeledd specialmottagning för kvinnor som har gynekologisk cancer och som drabbas av biverkningar i samband med strålning och cytostatika behandling. Tillsammans med Karin Bergmark som är läkare, beskriver hon möjligheterna man har att hjälpa patienter med sexuell dysfunktion efter genomgången behandling.

Kristina Sjödin onkologisjuksköterska driver också en sjuksköterskemottagning. Hon har på liknade sätt byggt upp en enhet för män som har prostatacancer och som genomgår behandling som ökar risken för bl a erektil dysfunktion. Vad det inne- bär för patienterna beskriver läkaren Karl-Mikael Kälkner.

Nytt inom onkologi Medlemssidor Lotta Robért som är sjukgymnast och arbetar med patienter som genomgår strålbehandling inom huvud-hals området beskriver råd och träning dessa patienter behöver. Läs vårt porträtt av Yvonne Wengström, professor i omvårdnad och om hennes spännande resa genom vården. Svensk sjuksköterskeförening, som firar 100- årsjubileum i år, tog avstamp i historiken även under sjuksköterskedagarna ”Lust & kunskap”. Missa inte vårt axplock från det omfattande konferensprogrammet.

Missa inte heller intressant läsning från Stanvanger, konferensen Cancervård 2010 och rapporten från 16th International Conference on Cancer Nursing i USA. Som medlem i Sjuksköterskor i cancervård kan man söka stipendier även för fram- tagning av informationsmaterial. I det här numret har vi två sådana goda exempel med.

Däremot kan vi tyvärr inte presentera någon krönika denna gång då vår tänkta krönikör fick förhinder i ett sent skede. Vi återkommer dock med detta inslag till nästa nummer.

Nästa nummer av Cancervården har vi kallat ”Det stora forskningsnumret” och vi hoppas på stor uppslutning från alla er som driver projekt. Ta möjligheten att presentera era studier och ert arbete i tidningen.

Trevlig läsning!

Diana Lindén, Redaktör

Ladda ner hela numret av Cancervården nr 2 2010 här.