Cancervården nr 3 2010

Cancervården nr3 2010Välkomna till vårt stora nummer om klinisk omvårdnadsforskning! Numret är fyllt av intressanta artiklar skrivna av doktorander, postdoc-forskare och redan etablerade forskare inom den breda kliniska omvårdnadsforskningen.

Allt fler sjuksköterskor väljer idag att ta en magisterexamen eller att doktorera. Över 1000 sjuksköterskor är idag disputerade och de blir i stadig takt fler. I en intervju med doktoranden Sofie Jakobsson, försöker vi också beskriva forskningsutbildningen, behörighetskraven och förhoppningarna till vad en disputation kan leda till rent yrkesmässigt. Det senare är en framtidsfråga som vi säkert kommer ha anledning att återkomma till, eller som Sofie uttrycker det i artikeln: ”Det behöver ytterligare möjliggöras för disputerade sjuksköterskor att kombinera kliniskt arbete med forskning. Kunskapen måste tas tillvara på ett bättre sätt.”

Passande nog porträtterar vi i det här numret professor Carol Tishelman, vid Karolinska Institutet och Stockholms Sjukhem, se sidan 33 och 34. En energisk och inspirerande person som håller omvård- nadens fana högt. Vi tackar också henne för lånet av omslagsbild.

Den 15–16 april, mitt under den intensivaste fasen av Eyjafjallajökulls askmolnshärjningar, höll EONS sin Spring Convention i Haag. Läs rapporten här. Ta också del av rapporten från 1:a Nationella konferensen i palliativ vård som hölls i Stockholm den 12–13 april.

Numrets krönikör, läkaren Nina Rehnqvist, är ordförande i SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering och adjungerad professor vid KI. Hon framför på sidan 36 sina spännande tankar på hur vi kan säkerställa att vården innebär ett värde för patienten. Ett viktigt ämne!

Höstens första nummer kommer lite särskilt att ta upp området njurcancer samt innehålla artiklar inför såväl den Nationella konferensen, ”Med livet som insats” som inför den stora ESTRO-konferensen.

Till dess önskar vi er trevlig läsning och en skön sommar!

Diana Lindén, Redaktör

Ladda ner hela numret av Cancervården nr 3 2010 här.