Andra nationella konferensen i palliativ vård 2012

Palliativ vård för alla. 2:a Nationella konferensen i palliativ vård. 14-15 mars 2012 i Stockholm.

Mer information se: www.palliativ2012.se

Bilaga