Inspirationsdag för ännu bättre cancervård, 12 februari 2013

SKL och Socialdepartementet bjuder in till en inspirationskonferens om genomförandet av den nationella cancerstrategin. Programmet riktar sig till dig som är medarbetare eller ledningsperson i vården, politiker, patientföreträdare, närstående eller är engagerad i att påverka cancervårdens utveckling. Dina erfarenheter är viktiga. Läs mer och boka plats redan nu. Konferensen är avgiftsfri!