Remissvar Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Remissvar – Synpunkter på Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård från Sjuksköterskor i cancervård 121221

Remissvaret är inskickat både tillNRPV och Socialstyrelsen