Valberedningen söker intresserade medlemmar till styrelseuppdrag

På årsmötet i Stockholm den 14/5 2013 kommer Sjuksköterskor i cancervård att välja in ny styrelseledamot. Är du medlem i föreningen och intresserad av att vara med och utveckla och förbättra cancervården så hör av dig för mer information om vad det kan innebära att verka i en ideell förening.

I valberedningen sitter för närvarande Carina Lundh-Hagelin, Else-Marie Rasmussen och sammankallande Per Fransson.

Maila någon av oss om du själv är intresserad eller vet någon som du tror skulle passa:

carina.LundhHagelin@sophiahemmethogskola.se

else-marie.rasmusson@med.lu.se

per.fransson@nurs.umu.se