Har du bytt hemadress?

Har du under senaste året bytt hemadress och inte har någon eftersändning av posten? Om du vill ha tidningen så behöver du anmäla adressändringen till oss på info@cancervard.se

Hälsar styrelsen och redaktionen!

Cancervarden Nr 2 2010