Tidningen Cancervård – årets första nummer blir ett dubbelnummer

Cancervårdens första och andra nummer i år har slagits ihop till ett dubbelnummer inför Onkologidagarna i Linköping, tidningen skickas ut i slutet av februari!