Presentation av fyra nya kandidater som föreslås väljas in till föreningens styrelse!

Vid årsmötet för Sjuksköterskor i cancervård, som hålls den 14 maj klockan 17:15, föreslås följande tre medlemmar väljas nya till styrelsen. Kom dit och var med och påverka!

Ann-christine-svensk Ann-Christine Svensk – läs mer om henne här

katarina-sjövall Katarina Sjövall – läs mer om henne här

Camilla-tengvall Camilla Tengvall – läs mer om henne här