36th meeting of The Scandinavian Sarcoma Group 9-11 oktober 2013

Nätverket inom sarkomvård vill göra er uppmärksamma på ”the 36th meeting of The Scandinavian Sarcoma Group 9-11 oktober i Helsingfors, Finland!

Information och program finns på http://www.ssg-org.net/