Inbjudan till deltagande i en studie om hur fatigue undersöks och behandlas hos patienter med cancersjukdom

Cancerrelaterad fatigue är en form av uttalad trötthet som ofta förekommer hos patienter med cancersjukdom och som kan påverka personen på flera olika sätt. Det saknas kunskap om hur fatigue strukturerat undersöks, vilka åtgärder som rekommenderas samt vilka verktyg för uppföljning och utvärdering som förekommer i klinisk praxis.

Undersökningen vänder sig till dig som arbetar vid en enhet där patienter med cancersjukdom vårdas. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara och görs anonymt.

Ditt deltagande i undersökningen är viktigt för att vidga kunskapen kring hantering av fatigue och som ett led i att kunna formulera nationella riktlinjer.

Du når undersökningen via länken här

Ansvariga för studien är Nationellt Nätverk för CancerRelaterad Fatigue, se fliken Nätverk på hemsidan