Välkommen till årsmöte och utbildningsdag!

arsmote

Utbildningsdag och årsmöte den 20 maj 2014

I samband med Sjuksköterskor i Cancervårds årsmöte genomför vi en spännande halvdagsutbildning. Den här utbildningsdagen ger dig möjlighet att lyssna på och föra diskussion med några sjuksköterskor som genom sitt kliniska arbete och sin forskning engagerat sig i ett förändringsarbete.  Vi tror och hoppas att du kan inspireras till att starta ett förändringsarbete och få verktyg hur man kan tänka och gå vidare från idé till handling. Dagen avslutas med föreningens årsmöte och därefter mingel med lätt buffé.

Från idé till förändring – att arbeta evidensbaserat

Program för utbildningsdagen som pågår mellan 13.00-16.30, program till utbildningen hittar du här

17.00  Årsmöte med efterföljande mingel

Föredragningslistan hittar du här

Årsberättelsen för 2013 hittar du här

Plats: Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland, Västgötagatan 2, 4 tr. Stockholm

Du anmäler dig till utbildningsdagen med efterföljande årsmöte och mingel i formuläret nedan.

Utbildningsdagen är kostnadsfri, men vid utebliven avanmälan debiteras en kostnad på 250 kr.

Sista anmälningsdag för utbildningen var den 3:e maj 2014.