Expertgrupp ger råd för kortare väntetider i cancervården

Cecilia Olsson, styrelseledamot i Sjusköterskor i Cancervård, kommer att representera Svensk Sjuksköterskeförening i en av regeringen tillsatt expertgrupp för kortare väntetider i cancervården. Den nationella expertgruppen ska ge råd om satsningens utformning. Läs gärna mer på:

http://www.regeringen.se/sb/d/14830/a/242700