Artikel i Dagens Medicin ”Dags för Sverige att återta täten i cancerforskningen”

En bred samling intressenter inom cancerområdet med patienter, universitet, företag och organisationer har skrivit ett upprop för att få den kliniska forskningen att bli en del vården. De vill att regeringen tillsätter en nationell arbetsgrupp att leda arbetet.

Läs artikeln på Dagens Medicin här.