Sök sjuksköterskor i cancervårds stipendium

Du som är doktorand, forskande sjuksköterska eller specialistsjuksköterska/sjuksköterska med magisterexamen som ingår i ett forskningsprojekt – se hit!

Nu har du möjlighet att söka stipendium från Sjuksköterskor i Cancervård. Stipendiet finansieras i samarbete med Pierre Fabre. I denna första omgång finns 10 000 kronor att fördela. Anslagsramen är max 2500 kronor/person. Syftet med stipendiet är att ge sjuksköterskor som forskar eller som planerar att påbörja forskning ekonomiskt stöd när det gäller kostnader som kan uppstå.

Exempel på sådana kostnader är:

  • För att kunna möta erfaren forskare inom egna fältet
  • Kostnader för kurser på annat lärosäte
  • Litteratur (kurslitteratur, artiklar som beställs och som då kostar)
  • Etikansökningar
  • Språkgranskning
  • Medlemskap i vetenskapliga organisationer/samfund

För att söka stipendium ska du var medlem i Sjuksköterskor i cancervård samt skriva en kort motivering vad du ska använda pengarna till. Sjuksköterskor i cancervårds styrelse är beslutande. Vid erhållet stipendium ser vi gärna att du skriver om hur pengarna använts till vår tidning. Vid erhållet stipendium är man välkommen att söka igen tidigast vartannat år.

Din ansökan skickar du till anna-karin.ax@regionostergotland.se