Cancervården nr 4 2016

Cancervården nr 4 2016Den globala sjukvården är i kris – det är en obalans mellan resurser och efterfrågan.

I mitten av oktober var styrelsen och redaktionen på plats i Dublin för konferensen EONS-10 Balancing health care needs in a changing context. Konferensen gav stort utbyte för såväl kliniska, ledande som forskande sjuksköterskor. Alltid kul att ta del av ny kunskap och en konferens ger fantastiska möjligheter att skapa nya nätverk.

Läs hela ledaren och resten av Cancervården nr 4 2016 här.