Presentationer från konferensen 2017

Presentationer från konferensen finns nu att läsa på hemsidan, klicka på länkarna så kommer respektive föreläsning i form av pdf. Samtliga föreläsare har godkänt att vi lägger upp materialet på hemsidan.

Andreas Charalambous- Oncopolicy Presentation Swedish Cancer Nursing Conference samt RECaN Swedish Cancer Nursing Conference

Ami Hommel – Magnet sjukhus 

Lena Sharp – Vad gör EONS egentligen?

Johan Hansson – Immunologisk behandling – ett nytt sätt att tänka?

Lena Westerberg – Immunologisk behandling – ett nytt sätt att tänka? 

Kristina Olausson – Patienters erfarenheter av strålbehandling

Frida Smith – Patientmedverkan och Patient information

Helena Ullgren – Tidig palliativ vård- utmaningar och möjligheter 

Maria Flink – Vad är kontinuitet och vikten av kontinuitet

Birgitta Barrefors Ivansson och Magdalena Falcini Jensen – Isvantar och Cocktails

Susanne Lind – Implementering av palliativ vård inom akutsjukvård 

Gail Dunberger – Livet efter cancer i bäckenområdet

Cecilia Olsson – Möta personer med utvecklingsstörning

Kala Hatti Önnerfält – ”Chemobrain” 

Hanife Rexhepi – Patienters syn på journal via nätet

Inger Jansson – Strukturerad dokumentation med gemensam terminologi – för ökad kvalitet på omvårdnaden

Katja Vuollet Carlsson – Digitalisering av Min vårdplan – ett nationellt projekt

Johanna Nilsson – Kontaktsjuksköterska vid nationellt centra

Maria Fjell – PhONEME

Maria Olsson – Tonåringar i cancervård – vilka behov har de?

Ingrid Demmelmaier – Fysisk träning under adjuvant behandling

Jenny Drott – Neurotoxiska biverkningar – påverkan på dagligt liv

Åsa Wilson – Nya roller i cancervården – implementering på Visby Lasarett