Årsmöte tisdagen 20:e mars 2018

Härmed kallas samtliga medlemmar i föreningen Sjuksköterskor i Cancervård till att delta på årsmöte 2018. Mötet kommer att äga rum i Jönköping under Onkologidagarna.

Elmia konferenscentrum, Jönköping.  20 mars kl 17.30-18.30. Lokal kommer att annonserar senare.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 19 februari, maila till info@cancervard.se

Föredragningslistan och övriga handlingar kommer att publiceras på hemsidan senast 12 mars 2018.

Hoppas vi syns där!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen