GDPR, den nya dataskyddsförordningen

Personuppgiftshanteringen på Sjuksköterskor i Cancervårds hemsida, www.cancervard.se, sker i enlighet med EU:s Dataskyddförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) som blir svensk lag den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Personuppgiftsansvarig är Sjuksköterskor i cancervård, organisationsnummer: 802015-8492.

Dataskyddförordningen stärker rättigheterna för enskilda personer, bland annat ställs strängare krav på att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi lagrar, hur länge och varför vi gör det.
  • Du kan begära rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter.
  • Vi ber inte om fler personuppgifter än nödvändigt.
  • Vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt.
  • Vi informerar dig om varför vi samlar in vissa personuppgifter, exempelvis vid konferensanmälningar och ansökningar till stipendier.

Läs mer om dina rättigheter på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Konferens:
De personuppgifter som du lämnar i samband med din anmälan till konferensen är nödvändiga för att vi ska kunna administrera din medverkan vid konferensen. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om vår personuppgiftspolicy här

Medlemskap:
De personuppgifter som du lämnar för att ansöka om medlemskap i Sjuksköterskor i Cancervård används för att administrera ditt medlemskap och för att du ska kunna få ta del av medlemsförmåner. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller be att få bli borttagen ur vårt medlemsregister.

Samtycke är den lagliga grund vi använder oss av när det gäller utskick av nyhetsbrev. Du som är medlem får automatiskt nyhetsbrev men kan när som helst säga upp tjänsten genom tydliga länkar i nyhetsbrevet.  Läs mer om vår personuppgiftspolicy här

Nyhetsbrev
De personuppgifter du lämnar i samband med din anmälan om nyhetsbrev är nödvändiga för att vi ska kunna administrera utskicket av nyhetsbrevet. Vi använder en nyhetsbrevstjänst, som aldrig delar vidare dina personuppgifter till tredje part. Du kan när som helst avanmäla dig från våra utskick. Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter raderade eller felaktiga uppgifter ändrade.

Samtycke är den lagliga grund vi använder oss av när det gäller utskick av nyhetsbrev. Du som är medlem får automatiskt nyhetsbrev men kan när som helst säga upp tjänsten genom tydliga länkar i nyhetsbrevet. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här