Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling – utbildningsdagar för kontaktsjuksköterskor

Välkommen till utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor – Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling.

Regelbunden fysisk aktivitet, goda kostvanor, sparsamt med alkohol och ingen rökning är viktiga hälsofrämjande åtgärder för att minska risken för många sjukdomar inklusive cancer. Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för att lindra biverkningar av cancerbehandlingen samt för att minska risken för recidiv eller ny tumörsjukdom. Kursen hålls vid flera tillfällen och du hittar program och hur du anmäler dig nedan:

Datum och plats

8 november i Västerås, Program och anmälan finns här. Sista anmälningsdag 25 oktober.

15 november i Lund. Program och anmälan finns här Sista anmälningsdag 1 november!

27 november i Umeå. Program och anmälan finns här

29 november i Göteborg. Program och anmälan finns här. Sista anmälningsdag 15 november