Ny broschyr kring Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

Syftet med denna skrift är att ge ett kunskapsunderlag till alla i teamet runt per­soner som diagnosticerats med cancer så som kontaktsjuksköterskor, sjuksköter­skor, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare. Med ohälsosamma levnadsvanor menas här tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosammamatvanor hos vuxna personer som har diagnosticerats och har pågående behandling eller har behandlats för cancer. Det finns många skäl till var­för det är viktigt att ge information om ohälsosamma levnadsvanor, eftersom de har stor betydelse för uppkomst av cancersjukdom, samt ökar risken förbiverkningar i samband med behandling och rehabilitering efter cancersjukdom. Broschyren är framtagen av Sjuksköterskor i cancervård, Svensk sjuksköterskeförening, Läkarsällskapet, Dietisternas riksförbund och Fysioterapeuterna

Broschyren hittar du här