Workshop om cancerrehabilitering 19 mars

Workshop om cancerrehabilitering 19 mars

Den 19 mars kommer Sjuksköterskor i cancervård även att anordna en ½ dags workshop kring hur vi som kontaktsjuksköterskor kan jobba med cancerrehabilitering. Darcy Burbage kommer att dela med sig av sin erfarenhet av att arbeta med cancerrehabilitering. Darcy har jobbat i över 30 år inom cancervården som Nurse Navigator och med cancerrehabilitering.

Tid: 8.30 – 12.00
Lokal: meddelas vid bekräftelse av anmälan

Anmälan: Max 50 deltagare. Anmäl dig via http://www.onkologidagarna.se/senast 31 januari. Eftersom deltagarantalet är begränsat och vi önskar en spridning av deltagarna över landet kommer fördelning av platserna att ske efter sista anmälningsdatum. Besked om du kommer med lämnas via mail senast 5 dagar efter senaste anmälan.