Stipendium att söka under 2019

Sjuksköterskor i Cancervård satsar stort på olika aktiviteter som kan förbättra Svensk cancervård och utlyser därför ett flertal stipendier till intresserade medlemmar.

Avsikten med stipendierna är att uppmuntra medlemmar att initiera och delta i projekt vars syfte är att utveckla och förbättra svensk cancervård. Föreningens stipendier kan med fördel användas för studie- eller konferensresor, nationellt eller internationellt. Man kan även söka för projekt, bildande av nätverk och andra aktiviteter som ingår i sjuksköterskornas arbetsfält. Stipendierna kommer att fördelas och kan sökas enskilt eller i grupp. Att söka medel från fler håll för samma ändamål uppmuntras och kan underlätta sökandes förutsättningar.

Här hittar du information om vilka stipendier som går att söka under 2019