Abstrakt för poster

Varmt välkommen att skicka in abstrakt för poster till den Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård i Stockholm 27-28 april 2017, Möjligheter och utmaningar i en föränderlig cancervård – betydelsen av sjuksköterskor med specialistkompetens.

Abstraktet kan beskriva opublicerade eller publicerade studier. Vi välkomnar också fallbeskrivningar, systematiska översikter, samt kvalitets- och förbättringsarbeten som gjorts på er arbetsplats inom cancervård. Det går också bra att skicka in abstrakts för att presentera vetenskapliga projekt- eller kvalitetsarbete som ingår i exempelvis specialistutbildning för sjuksköterskor.

Instruktioner för abstraktförfattare

  • 10 februari 2017 är sista dag för att skicka in abstrakt.
  • Abstraktet skall innehålla titel, författare med klinik- eller institutionstillhörighet samt rubrikerna bakgrund, syfte, material och metod, resultat samt slutsats.
  • Titel samt abstraktet får innehålla maximalt 300 ord.

Abstrakt skall skickas som separat word-fil (som laddas ner här) med e-post till
anna-karin.ax@regionostergotland.se med kopia till cecilia.olsson@kau.se

Senast den 19 mars 2017 meddelas du om ditt abstrakt accepterats, Då meddelas också mer detaljerad information om posterpresentationen.

Viktiga datum om abstrakt till poster

  • 10 februari Sista dag för insändande av abstrakt för poster
  • 19 mars Senast 19 mars meddelas du om ditt abstrakt accepterats.