Kontakt

Om du vill komma i kontakt till oss gör du det genom att skicka e-post till info@cancervard.se eller via direktkontakt med den styrelsemedlem som hanterar den fråga du vill ha svar på enligt nedan.

Kristina Olausson, ordförande

E-post: kristina.olausson@umu.se

Ann-Christine Svensk, sekreterare

E-post: annchristine.svensk@vll.se

Karina Sandström, kassör

E-post:karina.sandstrom@skane.se

Helena Ullgren

E-post:helena.ullgren@sll.se

Bodil Westman

E-post:bodil.westman@sll.se

Anna-Karin Ax

E-post: anna-karin.ax@regionostergotland.se

Malin Backman

E-post:

Linda Åkerflo

E-post:

Inger Andersson

E-post: