Nationellt nätverk för hematologisjuksköterskor i Sverige (HEMSIS)

Hematologisjuksköterskor i Sverige är sedan april 2017 ett nätverk inom Sjuksköterskor i Cancervård. Nätverket är under uppbyggnad och i nuläget är vi två sjuksköterskor som sköter kontakter. Vi kommer att ha vårt första möte under hösten 2017, i samband med våra utbildningsdagar, och då diskutera hur vi ska arbeta i framtiden.
Nätverket arbetar som en självständig professionell grupp inom Riksföreningen för sjuksköterskor i cancervård.

Syfte med nätverket

Syftet med nätverket är att erbjuda sjuksköterskor inom hematologi en mötesplats för diskussion och utbyte av kunskap gällande hematologisk omvårdnad.

Planerade aktiviteter

Förutom att HEMSIS numera är ett nätverk inom Sjuksköterskor i Cancervård har vi även påbörjat ett samarbete med Svensk förening för hematologi (SFH) och kommer från och med hösten 2017 att ha gemensamma utbildningsdagar.

Kontaktpersoner:

Inger Andersson, Leg. Sjuksköterska, FD i omvårdnad
Sektionen för Hematologi och Koagulation
Sahlgrenska Universitetssjukhus
413 45 Göteborg
tel: 031-342 6823
mail: inger.em.andersson@vgregion.se

Lars Skagerlind, forskningssjuksköterska/transplantationskoordinator
Hematologiska sektionen, Cancercentrum
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Tel: 090-785 2621
E-post: lars.c.skagerlind@vll.se