Nationellt nätverk för vårdforskning inom cancervården

Nätverkets mål

Nätverkets mål är att samla disputerade vårdforskare nationellt inom området, identifiera angelägna forskningsfrågor och initiera multicenterstudier inom canceromvårdnaden i syfte att underlätta situationen för patienter och närstående.

Medlemmar

I nätverket ingår 53 medlemmar spridda över hela landet och antalet stiger stadigt. Samtliga professioner inom cancervården finns representerade; sjuksköterskor, psykologer, dietister, sjukgymnaster, tandhygienister, arbetsterapeuter, läkare och kuratorer. Den största yrkesgruppen är sjuksköterskor, övriga utgör ca en tredjedel. Samtliga medlemmar är disputerade och en tredjedel är docenter (11st) eller professorer (3st).

Verksamhet

Nätverket fick initialt stöd från Riksföreningen för Sjuksköterskor i Cancervård. Under de senaste ca 2 åren har gruppen haft anslag från Cancerfonden som ska täcka kostnad för resor för att kunna träffas. Under den här tiden har förutom mindre arbetsmöten, genomförts 7 protokollförda arbetsmöten på olika platser i landet. Tre möten i Stockholm, Uppsala och Lund var öppna för hela nätverket och, förutom diskussioner om forskningssamarbete, var FoU-cheferna på respektive universitetssjukhus inbjudna att diskutera forskningsfrågor.

Arbetsgrupper

Vid den första nätverksträffen bildades tre arbetsgrupper i syfte att stimulera forskningssamarbetet. En forskningsplan för en multicenterstudie kring screening av cancerpatienters problem, där nätverkets forskare kommer att involveras i datainsamlingen, har utarbetats. En ansökan om anslag för studien lämnades till Cancerfonden i maj 2007. En annan grupp driver metodutveckling avseende patienters erfarenheter och perspektiv.
Nätverket genomförde under hösten 2006 en enkätundersökning om prioriterade forskningsområden bland kliniskt verksam vårdpersonal och vårdforskare. Ett poster om studien presenteras av Ann Langius vid ECCO 14 i Barcelona.

State-of-Science konferens

I december 2006 var representanter för nätverket inbjudna till en dialog med Cancerfonden om villkoren för vårdforskning inom cancerområdet. Vid mötet berördes viktiga frågor, bl.a. om forskningsfronterna inom området. Frågan diskuterades på nästkommande nätverksmöte och beslut togs om att genomföra en State of Science konferens i nätverkets regi under 2008. Planering har påbörjats under hösten 2007. Konferensen syftar till att definiera forskningsfronten inom området, nationellt och internationellt, och stimulera till samverkan i starka forskningsmiljöer. Ett antal framstående internationella forskare kommer att bjudas in som föreläsare och deltagare i diskussioner.

Nätverket är remissinstans till nationella yrkesföreningar, t.ex. SSF.

Nätverkets kontaktpersoner

Sussanne Börjeson, universitetslektor i onkologisk omvårdnad

Institutionen för Medicin och Hälsa
Linköpings universitet
 
E-post: susbo@imv.liu.se
 
IngaLill Koinberg, universitetslektor
Institutionen för Hälsovetenskaper
Högskolan Kristianstad
FOU/U-enheten
Sjukhuset i Varberg
 
E-post: inga-lill.koinberg@lthalland.se  

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.