Nätverket för cancerrelaterat illamående

Bakgrund

Illamående och kräkningar vid cancersjukdom är över hela världen ett problem som påverkar livskvaliteten för den enskilda individen men ger även negativa konsekvenser för närstående och hälso- och sjukvården.

Nätverket för cancerrelaterat illamående bildades hösten 2016 och arbetar som en självständig grupp inom föreningen Sjuksköterskor i Cancervård. Nätverket hette tidigare Svenska antimetikagruppen i cancervård (SAGIC) och har bland annat arbetat med Svenska Emesisregistret. Nätverket arbetar med att säkerställa ett evidensbaserat arbetssätt kring cancerrelaterat illamående, vilket innefattar kunskap om orsaker, riskbedömning, behandling och uppföljning.

Syfte med nätverket

Syftet med nätverket är att verka för ett nationellt evidensbaserat arbetssätt kring cancerrelaterat illamående och kräkningar. Målet är att patienter med cancer ska få en likvärdig vård över hela landet. Vi vill genom nätverket öka kunskapen hos vårdpersonal om cancerrelaterat illamående och kräkningar. Nätverket ska ge vårdpersonal förutsättningar för att diskutera, lära av varandra och ta del av den senaste forskningen inom ämnesområdet.

Pågående och planerade aktiviteter

  • Nätverket har tagit fram nationella evidensbaserade riktlinjer för antiemetikabehandling, både preventivt och om symtomen ändå uppstår. Initialt har fokus legat på riktlinjer för cytostatikainducerade symtom.
  • Metoder för att bedöma riskfaktorer och följa upp effekt av behandling via patientdagböcker har utarbetats.
  • Nätverkets har utarbetat ett utbildningsprogram i cancerrelaterat illamående och kräkning från teori till praktik.
  • Via nätverkets hemsida vill vi skapa ett informations- och mötesforum angående cancerrelaterat illamående där ”goda exempel” på arbete kring cancerrelaterat illamående kan utbytas.
  • Sprida utbildningsprogram
  • Forskningsresultat inom ämnesområdet kan spridas.

Utbildningsmaterial

Här finns material som är fritt att använda. De powerpointfiler som finns är låsta för redigering och går endast att öppna i icke redigerbart läge.

Bli medlem

Vi räknar med att du som blir medlem är intresserad och engagerad i frågor kring cancerrelaterat illamående och vill vara delaktig i att utveckla nätverket. För att bli medlem fyller du i ”Nätverket för cancerrelaterat illamående” på inbetalningsblanketten när du betalar årsavgiften till Sjuksköterskor i cancervård eller skicka ett mail till någon av nätverkets kontaktpersoner. Ange i mailet namn, arbetsplats och en e-postadress där vi kan nå dig.

Nätverkets kontaktpersoner

Västra Götalandsregionen

Anki Delin Eriksson, verksamhetsutvecklare
anki.delin.eriksson@vgregion.se
Verksamhetsområde onkologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lena Solitander, forskningssjuksköterska
lena.solitander@vgregion.se
Verksamhetsområde onkologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ellinor Höglund, sjuksköterska
ellinor.hoglund@vgregion.se
Onkologmottagningen
Södra Älvsborgssjukhus

Halland

Carina Jakobsson, specialistsjuksköterska
carina.jakobsson@regionhalland.se
Onkologmottagning
Varbergs Sjukhus

Region Syd

Karin Midgren, sjuksköterska
karin.midgren@skane.se
Skånes Universitetssjukhus

Jeanette Berggren, sjuksköterska
jeanette.berggren@skane.se
Skånes Universitetssjukhus

Region Sydöst

Britt Andersson, specialistsjuksköterska
britt.i.andersson@regionostergotland.se
Universitetssjukhuset i Linköping

Birgitta Cashion, sjuksköterska
birgitta.cashion@regionostergotland.se
Universitetssjukhuset i Linköping

Ann-Catrin Hultman, sjuksköterska
ann-catrin.hultman@rjl.se
Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Mathilda Sandén, sjuksköterska
mathilda.sanden@rjl.se
Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Region Stockholm/Gotland

Susanne Carlsson-Bennet, specialistsjuksköterska
susanne.carlson-bennet@sll.se
Karolinska Universitetssjukhuset

Louise Häger-Tibell, specialistläkare
louise.hager-tibell@sll.se
Karolinska Universitetssjukhuset

Region Uppsala/Örebro

Nina Cavalli-Björkman, specialistläkare
nina.cavalli-bjorkman@igp.uu.se
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Vårdforskning

Sussanne Börjeson, biträdande professor i omvårdnad
sussanne.borjeson@liu.se
Institutionen för Medicin och Hälsa
Linköpings universitet