Sök stipendium

Sjuksköterskor i Cancervård satsar stort på olika aktiviteter som kan förbättra Svensk cancervård och utlyser därför ett flertal stipendier till intresserade medlemmar. Här finns information om vilka stipendier du kan söka, ansökningstider, vad ansökan skall innehålla etc.

Avsikten med stipendierna är att uppmuntra medlemmar att initiera och delta i projekt vars syfte är att utveckla och förbättra svensk cancervård. Föreningens stipendier kan med fördel användas för studie- eller konferensresor, nationellt eller internationellt. Man kan även söka för projekt, bildande av nätverk och andra aktiviteter som ingår i sjuksköterskornas arbetsfält. Stipendierna kommer att fördelas och kan sökas enskilt eller i grupp. Att söka medel från fler håll för samma ändamål uppmuntras och kan underlätta sökandes förutsättningar.

Ta chansen och förverkliga en god ide och ansök om stipendium i formuläret nedan!

Kontakta anna-karin.ax@regionostergotland.se vid frågor.

Aktuella Stipendier 2019

Du som är medlem i sjuksköterskor i cancervård kan söka stipendier:

Medlemsstipendier

  • Nätverksstipendium 1 st á 10 000 kr, sista ansökningsdatum 31 mars 2019.
  • Medlemsstipendier 3 st á 2 500 kr, sista ansökningsdatum 15 maj 2019.
  • Medlemsstipendier 3 st á 2 500 kr, sista ansökningsdatum 15 sep 2019.

Riktade stipendier

  • Onkologidagarna 19–21 mars. 5 st á 3 000 kr, sista ansökningsdatum 21 jan 2019.
  • Kirurgveckan 19–24 aug, Norrköping. 2 st á 2 500 kr. Sista ansökningsdag 1 juni 2019.
  • Urologidagarna 2–4 okt, Västerås. 2 st á 2 500 kr, sista ansökningsdag 1 aug 2019.
  • Utbildningsdagar för hematologisjuksköterskor 2-4 okt, Varberg. 2 st á 2 500 kr, sista ansökningsdag 1 aug 2019.

Ansökningar behandlas kontinuerligt efter att de har kommit in.

Din ansökan gör du i formuläret nedan eller skickar till anna-karin.ax@regionostergotland.se

Anvisningar till ansökan:

Motivering – Vad skall du använda stipendiet till?*
Det är viktigt med en personlig motivering till varför stipendiet söks. Beskriv vilka dina motiv är till att vilja delta i den aktivitet du söker stipendium för. Hur kommer dina erfarenheter, som du erfar av genomförd aktivitet att spridas vidare?

Budget/Finansiering av hela projektet*
Specificera kostnader för resa, logi samt ev konferensavgift var för sig. Likaså om du sökt medel från andra håll för samma ändamål.

Kostnader för egen lön och mat beviljas inte.

Stipendier och känsliga personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att föreningen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen eller penningtvättslagen, rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter.

Läs mer om personuppgifter för ansökan av stipendier Bilaga 1
Läs mer om känsliga personuppgifter i ansökan av stipendier Bilaga 2

 

Som medlem kan man även söka stipendier från EONS. Läs mer på EONS hemsida här!

[easy_contact_forms fid=3]