Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och ytterligare sex ledamöter. Vi träffas cirka 4-6 gånger per år för styrelsemöten och har däremellan en hel del kontakt via mail och telefon. Styrelsemedlemmarna har olika ansvarsområdet och arbetar tillsammans enligt de handlings- och strategiplaner som finns att läsa här.

Samtliga styrelseuppdrag är ideella och alla styrelsemedlemmar arbetar på ett eller annat sätt inom cancervården.

Nästa styrelsemöte: 15-16 september 2017

Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss i styrelsen. Enklast når du oss via våra respektive e-postadresser.

Om du vill komma i kontakt till oss gör du det genom att skicka e-post till info@cancervard.se eller via direktkontakt med den styrelsemedlem som hanterar den fråga du vill ha svar på enligt nedan.

 

Kristina Olausson, ordförande

E-post: kristina.olausson@umu.se

Ann-Christine Svensk, sekreterare

E-post: annchristine.svensk@vll.se

Karina Sandström, kassör

E-post:karina.sandstrom@skane.se

Inger Andersson

E-post:inger.em.andersson@vgregion.se

Anna-Karin Ax

E-post: anna-karin.ax@regionostergotland.se

Malin Backman

E-post: malin.backman@sll.se

Helena Ullgren

E-post:helena.ullgren@sll.se

Bodil Westman

E-post:bodil.westman@sll.se

Linda Åkeflo

E-post:linda.akeflo@vgregion.se