Cancervården nr 2 2012

2012 nr 2En stor del av detta nummer är ägnad åt nästkommande nationella konferensen 24-25/5 2012 och minitemat detta nummer är smärta. Vi har intervjuat geriatrikern och smärtläkaren Hans Johansson om problemet med otillräcklig smärtbehandling av äldre dementa patienter, Carina Rundström skriver om genombrottssmärta och Anna-Lena Bertils skriver om basalkroppskännedom relaterat till smärtlindring.

Ladda ner hela numret av Cancervården nr 2 2012 här.