Vem får söka våra stipendier?

Sjuksköterskor i Cancervård satsar stort på olika aktiviteter som kan förbättra Svensk cancervård och utlyser därför ett flertal stipendier till intresserade medlemmar. Här intill finns mer information om vilka stipendier du kan söka, ansökningstider, vad ansökan skall inhålla etc.

Stipendier kan sökas både för projekt, konferensresor, studiebesök, bildandet av nätverk och andra aktiviteter som ingår i sjuksköterskors arbetsfält. Ta chansen och förverkliga en god ide!

Som medlem kan man även söka stipendier från EONS. Läs mer på EONS hemsida här!